LadyBug&HoneyBee

תאריכי הקורס: 23-24 לאוקטובר 2019

שעות: 10:30-18:30

שני מפגשים רצופים

עלות:

הרשמה מוקדמת עד ה-12 לאוקטובר:
מחיר הקורס עומד על 1500 ש"ח + מע"מ.

הרשמה רגילה:

מחיר הקורס עומד על 1800 ש"ח + מע"מ.

ההרשמה תהא פתוחה עד לתאריך ה- 22-10-19.

 

ציוד נדרש:

על המשתתפים להביא עמם מחשב נייד ובו מותקנות התכנות RHINO 3D גרסה 6. 

המקום מצויד במקרן, וי-פי,שולחנות ובפינת שתיה חמה\קרה\בירה מהחבית.

ידע מקדים:

על המשתתפים להכיר את העבודה בתכנת RHINO 3D ברמה בסיסית וכן הבנה סבירה בתכנת GRASSHOPPER, אין צורך להיות אשף!

 

הרשמה:

יש להירשם מראש עד התאריך ה-22 לאוקטובר, 

ניתן להירשם דרך אפליקציית BIT - לפרטים נא ליצור קשר עם יונתן, טל: 0523813045

להרשמה בהעברה בנקאית או בצורה אחרת נא צרו קשר במייל או בטלפון הנ"ל.

חשבונית תומצא לכל משתתף.

מחירו הכולל של הקורס בהרשמה מוקדמת: 1500 + מע"מ.

מחירו הכולל של הקורס בהרשמה רגילה: 1800 + מע"מ.

 

לפרטים נוספים, אנא, צרו עמנו קשר:

office@paragroup-israel.com

ניתן להתרשם ולתת לייק בדף הפייסבוק: PARAGROUP-ISRAEL

למי מיועד הקורס?

הקורס מוכוון לבעלי מקצוע וסטודנטים המעוניינים לשלב כלי אנליזה אקלימית אל תוך עבודתם יחד עם כלים פרמטרים.

הקורס מיועד למתכננים אשר צברו ניסיון ראשוני עד בינוני בתוסף גראסהופר ומעוניינים להוסיף כלי חשוב זה. לא צריך להיות אשף גראסהופר!

 

מתודולוגיה:

בקרוס נפתח כלים לבחינת השפעת השמש על מבנה הפרויקט ע"י הרצת סימולציות בתוספים LADYBUG ו-HONEYBEE, כלים אלה מאפשרים תכנון נכון יותר של פתחים, רכיבי ההצללות, הפניות המבנה ואלמנטים נוספים.

בנוסף, נעבור על הסעיפים הרלוונטיים בת"י 5281 "בניה ירוקה", נעמיק במשמעותם ונבחן את התוצאות שקיבלנו בהתאם לתקן.

מהלך הקורס:

הקורס מורכב מ-2 מפגשים רצופים של שמונה שעות - סה"כ 16 שעות לימוד.

סילבוס כללי לקורס:

סימולציית תאורה טבעית במבנה

 1. נבחן את כמות התאורה הטבעית בחלל ביחידות lux

 2. נראה את השפעות מיקום פתחי החלונות, שיעור כמות הפתחים ביחס לחזית, פתחים בחזיתות השונות ורכיבי הצללה

 3. כלי זה מאפשר תכנון המאפשר חדירת אור טבעי אופטימלית וחיסכון בצריכת האנרגיה של המבנה

סימולציית שעות חשיפה לשמש

 1. נבחן את כמות שעות החשיפה לשמש ישירה לה זוכים אלמנטים שונים במבנה

 2. גגות - מאפשר למקם קולטי שמש לחימום מים לניצול מרבי

 3. שטחי פיתוח - מאפשר לאדריכל הנוף לתכנן מקומות שהייה אשר זוכים לשמש בעונת החורף, להתאים צמחיה לכמות השמש לה זוכים האזורים השונים 

סימולציית קרינה ישירה

 1. נבחן את כמות הקרינת השמש לה זוכות החזיתות השונות ואלמנטים נוספים

 2. חזיתות - מאפשר לבחון את פוטנציאל החימום הפאסיבי של המבנה בעונת החורף

 3. כלי זה מאפשר לתכנן פאנלים PV בצורה מיטבית מבחינת מיקום, הפניה וזווית

 4. בניית מניפת הצל של הפרויקט

 5. נבנה ייצוג גרפי של מניפת הצל שהמבנה מטיל על הסביבה

 6. כלי זה מאפשר לבחון את השפעת המבנה על שטחי הפיתוח בסביבה וכן על מבנים שכנים

© 2020 P.Group-Israel Ltd. All Rights Reserved